"Zbliżenie na miasto"
w obiektywie młodego człowieka

to projekt mający na celu umożliwienie młodym ludziom uczestnictwo w partycypacji, danie im prawa głosu oraz pokazanie miasta i środowiska, w którym żyją ich oczami. Ideą projektu „Równać Szanse” jest niwelowanie różnic w obszarze zawodowym, interpersonalnym, społecznym pomiędzy małymi, a dużymi miastami. Projekt rozwija krytyczne myślenie, daje możliwość na tworzenie przez młodzież sieci wymiany, współpracy i lokalnego wsparcia. Zbliżenie to przełamywanie barier, nawiązywanie kontaktów, otwartość na współpracę, docenienie siebie, poznawanie swoich mocnych i słabych stron. Wiodącym tematem jest miasto, jego architektura, kultura, sztuka, miejsca spotkań, przyroda, relacje, ludzie, zwierzęta, zakamarki, historie. Uczestnikami jest młodzież w wieku od 13 do 19 roku życia.

Projekt składa się z kilku elementów: zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnej do samodzielnej realizacji projektu, praca zespołowa młodzieży nad koncepcją oraz przygotowaniem materiałów tekstowych, fotograficznych, graficznych, przygotowanie publikacji w formie ZINa oraz jej wydruk, promocja publikacji w środowisku lokalnym. Pierwsze dwa miesiące to działania warsztatowe, podczas których młodzież poznaje dostępne programy graficzne do składu oraz obróbki zdjęć, dowiaduje się jak pisać teksty, jak zjednywać sobie innych, prowadzić wywiady, nie łamać praw autorskich, jak walczyć z tremą i podnosić własne kompetencje.

Projekt logo Malwina Piestrak

Projekt składa się z kilku elementów: zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnej do samodzielnej realizacji projektu, praca zespołowa młodzieży nad koncepcją oraz przygotowaniem materiałów tekstowych, fotograficznych, graficznych, przygotowanie publikacji w formie ZINa oraz jej wydruk, promocja publikacji w środowisku lokalnym. Pierwsze dwa miesiące to działania warsztatowe, podczas których młodzież poznaje dostępne programy graficzne do składu oraz obróbki zdjęć, dowiaduje się jak pisać teksty, jak zjednywać sobie innych, prowadzić wywiady, nie łamać praw autorskich, jak walczyć z tremą i podnosić własne kompetencje.

Pracując nad zawartością publikacji młodzież sprawdzi się w różnych rolach, a następnie wybierze dla siebie odpowiednią. Podczas wspólnych spotkań przygotują szatę graficzną, zadecydują o tematach, formie, składzie i wydruku publikacji. Razem również zadbają o promocję projektu, kolportaż publikacji, tworząc stronę na Facebooku i Instagramie.

Projekt realizowany od marca do sierpnia 2021 r.

Koordynatorka projektu Natalia Gołubowska.

Projekt oczu Bartosz Czyżowicz

Warsztaty

„Rozwój interpersonalny – poznanie swoich mocny i słabych stron” – prowadząca Paulina Anna Galanciak

„Mój pierwszy projekt – elementy składowe dobrego projektu” – prowadząca Natalia Gołubowska

„Szanuję czyjąś własność – opowieść o prawie autorskim” – prowadząca Weronika Bednarska

„Szanuję czyjąś własność – opowieść o prawie autorskim”  – prowadzące Beata Gawlik, Natalia Gołubowska

„Mój punkt widzenia – historia w słowach” – prowadząca Magdalena Kreis

„Projektowanie graficzne i estetyka – ZIN miejski” – prowadzący Mateusz Skrzypicki

Wywiady

W roli dziennikarza sprawdził się Hubert Zbroja, zadając dociekliwe pytania prowadzącym warsztaty oraz mieszkańcom Wołowa.

Zin Artystyczny, czyli pierwsze czasopismo tworzone przez młodzież

Znajdziesz w nim m.in. wywiady, fotografie, prace artystyczne młodych ludzi, inspiracje filmowe