Muzyczne Wakacje

To wakacyjny projekt muzyczno – artystyczny skierowany do mieszkańców, dzieci i młodzieży. Jego celem jest uwrażliwienie na muzykę, sztukę i kulturę, aktywizacja mieszkańców w obszarze działań artystycznych, integracja rówieśników oraz rozbudzanie pasji wśród młodych ludzi.

Uczestnicy projektu w ramach działań warsztatowych wykonali EKO instrumenty – muzyczne talerze inspirowane obrazem Wasilij Kandinsky „Kompozycja VIII”, wizualny obraz utworów muzyki klasycznej wykorzystując malarstwo, kolory, plamy, materiały codziennego użytku. Mieszkańcy rozwijali pasje do muzyki poprzez śpiew wakacyjnej piosenki, słuchanie i nagrywanie dźwięków przyrody na rejestratory muzyczne, grę na instrumentach oraz wspólne tworzenie kompozycji muzycznych inspirowanych naturą.

Projekt składa się z cyklu warsztatów realizowanych na łonie natury w dwóch lokalizacjach: Wołów oraz Lubiąż. Ważnym elementem w projekcie jest korelacja muzyki ze sztuką i jej wzajemne współdziałanie.

Warsztaty

„Tworzenie instrumentów – sztuka EKO i DIZAJN”
„Malarstwo i Muzyka – jak pobudzić własną wyobraźnię”
„Wakacyjna przygoda – orkiestra wielu instrumentów”
„Pejzaż dźwiękowy – aktywne słuchanie krajobrazu”

Muzyczne Wakacje prowadziła Róża Gołubowska

Partnerzy projektu: ALT music, Wołowski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”, Dom Kultury w Lubiążu.

Fotorelacja i materiały wizualne: OZArt Otwarty Zakład Artystyczny Natalia Gołubowska

Projekt finansowany z budżetu Powiatu Wołowskiego.