Akademia Wołowskiego Artysty

Projekt edukacyjno – artystyczny skierowany do różnorodnej grupy odbiorców, w którego skład wchodzi: Akademia Otwartego Artysty, Akademia Dojrzałego Artysty, Akademia Młodego Artysty.

Uczestnicy warsztatów artystycznych zmierzyli się z ciekawymi zadaniami poznając i pracując różnymi technikami. Takie dziedziny sztuki, jak fotografia, rzeźba, grafika warsztatowa, projektowanie, malarstwo były punktem wyjścia do kreowania własnych rozwiązań. Inspiracja, interpretacja oraz indywidualne doświadczanie prowadziło do oryginalnego spojrzenia na każdy podejmowany temat. Projekt miał na celu rozbudzenie ciekawości sztuką, rozwój pasji oraz integracji poprzez działania edukacyjno – artystyczne. To również kształtowanie postawy twórczej, otwartości i przełamywania własnych słabości.

Projekt składał się z cyklu 6 warsztatów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz 6 warsztatów skierowanych do seniorów. Odbyła się również akcja polegająca na samodzielnym zaprojektowaniu koszulek inspirowanych miastem Wołów. Działaniu towarzyszyła dokumentacja fotograficzna „Portret w koszulce”.

Akademia Młodego Artysty

Akademia Dojrzałego Artysty

Akademia Otwartego Artysty

Akademie Wołowskiego Artysty prowadziła Natalia Gołubowska.

Partnerzy projektu OZArt Otwarty Zakład Artystyczny, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie.

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Wołów.