Akademia Artysty - sztuka i edukacja

to projekt artystyczno – edukacyjny składający się z 3 elementów pozostających ze sobą w korelacji. Zadanie realizowane jest  od 1.08.2021 do 30.09.2022 roku na terenie Gminy Wołów. Celem projektu jest wzrost liczby  dzieci angażujących się w działania z obszaru kultury, sztuki z elementami proekologicznymi, oraz wzrost liczby dorosłych angażujących się w inicjatywy lokalne, chcących rozwijać się i wspierać świadomie rozwój artystyczny dzieci.

„Akademia Młodego Artysty”
to cykl warsztatów artystycznych i muzycznych skierowany do z rekrutowanych stałych 7 grup dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Warsztaty realizowane są w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 5 placówkach:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie

Przedszkole nr 2 Słoneczko w Wołowie

Przedszkole nr 1 Chatka Puchatka w Wołowie

Punkt Przedszkolny Kubusia Puchatka w Krzydlinie Małej

„Akademii Młodego Artysty” składa się z 16 warsztatów, łącznie to

112 warsztatów, które przeprowadzimy od września 2021 r. do czerwca 2022 r. Podsumowaniem działań artystycznych i muzycznych będą wystawy końcowe w zaproszonych do projektu placówkach.

Tematy warsztatów zrealizowanych w 2021 roku:

„Portret znanego kompozytora” „W góralskim stylu – dizajn”

„Koncert orkiestry” „Unikatowa odbitka – grafika warsztatowa”

„Alfabet muzyki – figury i partytury” „Artystyczny portret – fotografia”

„Ludowe inspiracje”

Program „Akademii Młodego Artysty” został zbudowany w oparciu o następujące dziedziny sztuk plastycznych: grafika warsztatowa, fotografia, malarstwo, rysunek, rzeźba, ceramika, dizajn, projektowanie. Działania twórcze poprzedzone są krótką prelekcją i wspólną rozmową, w której odnosimy się do sztuki i dziedzictwa narodowego, jako elementu inspiracji i punktu wyjścia do tworzenia artystycznych realizacji. Drugim obszarem warsztatów „Akademii Młodego Artysty” jest muzyka. Program wykorzystuje różnorodne formy obcowania ze światem dźwięków: improwizacje, grę na instrumentach, śpiew, słuchanie muzyki, tworzenie i ekspresję ruchową. Obcowanie oraz działania twórcze z muzyką odnosimy do dziedzictwa narodowego, uwrażliwiając dzieci na sylwetki polskich kompozytorów.

Podczas warsztatów zwracamy również uwagę na kształtowanie się proekologicznych nawyków m.in. poprzez decydowanie się na świadomy wybór materiałów do działań kreatywnych, wykorzystywanie odpadów, ponowne przetwarzanie, wykorzystanie elementów natury.

Warsztaty mają charakter autorski. Prowadzące: Róża Gołubowska, Natalia Gołubowska, Krzysztof Gołubowski

Działania towarzyszące

– akcje fotograficzne w mediach społecznościowych „Sztuka w moim domu” i „Galeria – moja kolekcja”
– ciekawostki ze świata sztuki
– muzyczne zagadki dla dzieci i dorosłych

Kliknij i posłuchaj
Klinij i posłuchaj

„Akademia Dojrzałego Artysty”
Jest to cykl 6 szkoleń adresowanych do nauczycieli, edukatorów i animatorów, którego partnerem jest Wołowski Ośrodek Kultury. W szkoleniach bierze udział stała grupa, która poszerzy swoje kompetencje i wiedzę w 6 obszarach tematycznych:

„Sztuka dialogu – współpraca dzieci i dorosłych” – jak wchodzić w dialog z dziećmi poza językiem przemocy, jak budować za pomocą sztuki dialog ponad podziałami, dialog i współpraca motywująca, a nie demotywująca do rozwijania pasji artystycznych i indywidualności dziecka.  Prowadząca Weronika Idzikowska
„Sztuka lokalna – twórcze poznanie” – jak inspirować się sztuką lokalną w działaniach warsztatowych, gdzie szukać na jej temat informacji, jak w twórczy sposób zwiedzać wystawy lokalnych artystów i budować wokół nich aktywności artystyczne i muzyczne. Prowadzący Krzysztof Gołubowski
„Sztuka słuchania – dźwięko ćwiczenia” – na czym polega aktywne słuchanie, jakie narzędzia i metody wykorzystywać podczas słuchania muzyki i otoczenia, w jaki sposób budować wrażliwość na dźwięki, jak za pomocą technik recyklingowych i elementów natury tworzyć instrumenty i proste kompozycje, proste aktywności muzyczne do samodzielnej realizacji. Prowadząca Róża Gołubowska

„Sztuka recyklingu – kreatywne przetwarzanie” – jak korzystać z potencjału i własnych zasobów w działaniach artystycznych, jak budować aktywności twórcze w oparciu o wykorzystanie odpadów, przetwarzanie, jak nadać drugie życie niepotrzebnym już przedmiotom, gdzie szukać w sztuce inspiracji do działań proekologicznych.  Prowadząca Magdalena Kreis
„Sztuka wyboru – prawo autorskie w praktyce” – gdzie szukać dostępnych zasobów do działań edukacyjno – artystycznych i jak z nich korzystać, jak inspirować się zasobami wirtualnych muzeów zgodnie z prawem, praktyczne przepisy i poszerzenie świadomości oraz zapoznanie się z możliwościami jakie dają zbiory wirtualne. Prowadząca Pola Rożek
„Sztuka różnorodności – narzędzia i metody pracy” – jak kreatywnie podchodzić do budowania zajęć artystycznych dla dzieci, jakie narzędzia, materiały i metody pracy zaciekawiają najmłodszego odbiorcę, jak wplatać sztukę i dorobek kultury w działania artystyczne dla dzieci. Prowadząca Natalia Gołubowska

Publikacja towarzysząca „Akademia Artysty – sztuka i edukacja”
Publikacja ma charakter edukacyjny i jest skierowana do nauczycieli, edukatorów, animatorów. Zawartość książki może być też inspiracją dla rodziców oraz innych osób pracujących z dziećmi. Książka składa się z 6 rozdziałów tożsamych z obszarami szkoleń (sztuka lokalna, sztuka dialogu, sztuka słuchania, sztuka recyklingu, sztuka wyboru, sztuka różnorodności). Pojawią się w niej teksty edukacyjne, karty pracy, scenariusze oraz autorski słownik. Publikacja
wydana jest w formie papierowej oraz elektronicznej.

Kliknij i przeczytaj

Dokumentacja fotograficzna Beata Gawlik Pani Aparatka

Grafika Mateusz Skrzypicki GeekGraf