Akademia Artysty - lokalne inspiracje

to kontynuacja projektów realizowanych przez Fundację MY od 2021 roku w ramach, których uruchomiliśmy bezpłatny program edukacji artystycznej dla dzieci. Tegoroczna edycja 2023 została wzbogacona o placówki przedszkolno-szkolne z terenu Powiatu Wołowskiego. 

Projekt składa się łącznie z cyklu 10 warsztatów zrealizowanych przy użyciu plastycznych i muzycznych form przekazu. Inspiracją stały się lokalne symbole oraz najbliższe otoczenie.
 
Warsztaty odbyły się w 3 placówkach edukacyjnych na obszarach miasta i wsi: 
 
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Brzegu Dolnym 
Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Warzęgowie
„Barwa, kreska, symbol” to działania warsztatowe w oparciu o plastyczne metody i narzędzia pracy. Dzieci zapoznały się z symbolami takimi jak, np. herb i flaga Powiatu, danej miejscowości, czy placówki edukacyjnej, tworząc przy użyciu barw i kresek własne prace artystyczne. Podsumowaniem efektów warsztatowych jest wydruk prac osób uczestniczących na banerach i ich prezentacja w przestrzeni placówek edukacyjnych biorących udział w projekcie.
 
Warsztaty poprowadził Krzysztof Gołubowski.
 
„Kolor, dźwięk, sygnał” to działania warsztatowe w oparciu o muzyczne metody i narzędzia pracy. Dzieci zapoznały się z pojęciami, takim jak: hejnał, hymn, zawołanie,  które stały się inspiracją do muzykowania w grupie, przy użyciu głosu i instrumentów muzycznych. Podsumowaniem efektów warsztatowych jest zarejestrowana ścieżka dźwiękowa, której wykonawcami są dzieci z placówek edukacyjnych biorących udział w projekcie. 
 
Warsztaty poprowadziła Róża Gołubowska. 
Współpraca: GeekGraf, ALT music, Pracownia Lokalna.
Fotografie: Beata Gawlik
 
Projekt sfinansowano z budżetu Powiatu Wołowskiego.